خانه / مطالب ویژه مجریان / تمرینات تنفسی

تمرینات تنفسی

تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی – صدای دیافراگمی و نحوه صحیح تنفس دیافراگمی

تنفس دیافراگمی چیست و به چه دردی می خورد؟ اگر می خواهیم از تمامی قابلیتهای صدایی خود به طور کامل استفاده کنیم باید لوازم مورد نیاز برای تقویت صدا را فراهم کنیم.یکی از اصولی که در جریان صداسازی یا تقویت ...

ادامه مطلب »